június 2019

Repülőmúzeum, Berekfürdő

A Kováts-Tehetségpont ’Őselemek: föld, víz, tűz, levegő’ programjának utolsó kirándulása volt ma. A levegőhöz kapcsolódóan megnéztük a repülőmúzeumot, a vízhez a strandfürdő, a gyógyvíz kapcsolódott. A tűz szerencsére csak a Nap tüze volt, de kapkodnunk kellett a lábunkat, hogy ne süssön a talaj, azaz a föld. Köszönöm a csapat kitartását, Lévai Kálmán segítségét, hogy a kerékpáros útra elkísért bennünket!

Fenntarthatósági Témahét

Az idei tanévben március 18- 22- ig tartó időszak a Fenntarthatóság témahete. Tagintézményünk most is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Mivel ezen a héten zajlott a Happy-hét is, így mozgalmas napok, sokszínű programok várták a gyerekeket.

Tanórákon külön foglalkoztunk a fenntarthatósággal, leginkább az élhető környezettel. Témánk a Nézz szembe a szemeteddel! volt. Hulladékokból hangszereket készítettünk. Kedden tartottuk a TeSzedd! akciónkat, amikor is az iskolánk környékét tisztítottuk meg.

Játékos kvíz, előadások, kisfilmek formájában formáltuk a gyerekek ökológiai szemléletét. Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk. Szelfiztünk vízzel, volt játékos vízpróba is.

Március 22.,a Víz világnapja. Ezen a napon kékbe öltöztünk, a kisebbek „halacska vadászatot” rendeztek.

Legszebb konyhakertek program

Tagintézményünk minden évben benevez a Legszebb konyhakertek programba. Tanulóink most is lelkesen veteményeztek, művelték a kiskertet. Köszönjük valamennyi osztály részvételét.

Környezetverseny Kiskulcsoson

Immáron hagyomány iskolánkban, hogy a 4. osztályos tanulók környezetismereti versenyen mérik össze tudásukat. Erre a rendezvényre, az idén 2019. április 30-án került sor. A verseny célja, hogy ismerjék meg, szeressék és védjék is a természetet a felnövekvő generáció tagjai.

Változatos, érdekes feladatokkal kellett a gyerekeknek megbirkózniuk. A zsűri folyamatosan javította és értékelte a megoldó lapokat, az elért pontokat kivetítőn követhették nyomon a résztvevők. TOTO, keresztrejtvény, villámkérdések, filmes feladat, térképismeret, igaz-hamis állítások eldöntés tette izgalmassá a versengést. A szokásos feladatok mellett, követve a hagyományokat, egy téma kapott kiemelt szerepet. Az idén a 2019-as év madara: a gólyatöcs, az év hüllője: az foltos szalamandra, az év emlőse: az eurázsiai hiúz részletesebb megismerése volt a kitűzött cél. Az eredményhirdetésig beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk és vendégül láttuk a gyerekeket és tanítóikat.

A díjakat Plósz Csilla Margit a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője és Futóné Szabó Margit tagintézmény-vezető adta át.

1. helyezett: Darabos Lehel / Györffy István Katolikus Általános Iskola

Felkészítő tanára: Molnárné Tőkés Éva

2. helyezett: Rácz Anna / Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Hegedűsné Fórián Annamária

3. helyezett: Orbán Lili / Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Hegedűsné Fórián Annamária

4. helyezett: Fekete Loretta / Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Törőcsikné Magyar Erika

Köszönjük a felkészítő tanárok és a zsűritagok munkáját!

Cserés Gabriella és Hegedűsné Fórián Annamária

Curie Környezetvédelmi Verseny- területi döntő

A Curie Környezetvédelmi Verseny Területi döntőjén vettek részt diákjaink, szombaton. Tagintézményünket 4 csapat képviselte,3-5. osztályig. Az írásbeli feladatsorban egy kísérletet is el kellett végezni. Izgatottan várjuk az eredményeket!

Parlagfű vetélkedő

Az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett Parlagfű vetélkedőn két csapattal vettünk részt. A csapatoknak egy totót kellett kitölteni és plakátot tervezni. A 8. osztály csapata szépen szerepelt, még a 7. osztály csapata második helyezettek lettek!

Kiskulcsosi diákok a Curie döntőben

A 2018/2019-es tanévben jelentkeztünk a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre. A tanév folyamán három fordulóban kellett a feladatsorokat megválaszolva visszaküldeni. Az elért pontszámaink alapján bejutottunk a területi döntőbe, amely 2019. február 16-án került megrendezésre. Csapatunk eredményesen szerepelt és országos döntőbe jutott. Csapat tagjai: Szabó László, Madarász Liliána, Rimaszombati Máté 3-osztályos tanulók. A döntőre lázasan készülünk a versenykiírásban leírt kiselőadással és benevezési tárggyal, amelyre 2019. április 27-én kerül sor Szolnokon. Eddigi eredményeikhez gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek, Kiss-Andrási Erikának! Sok sikert kívánunk az országos döntőben!

Kiskulcsosi diákok a Curie döntőben

A 2018/2019-es tanévben jelentkeztünk a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre. A tanév folyamán három fordulóban kellett a feladatsorokat megválaszolva visszaküldeni. Az elért pontszámaink alapján bejutottunk a területi döntőbe, amely 2019. február 16-án került megrendezésre. Csapatunk eredményesen szerepelt és országos döntőbe jutott. Csapat tagjai: Szabó László, Madarász Liliána, Rimaszombati Máté 3-osztályos tanulók. A döntőre lázasan készülünk a versenykiírásban leírt kiselőadással és benevezési tárggyal, amelyre 2019. április 27-én kerül sor Szolnokon. Eddigi eredményeikhez gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek, Kiss-Andrási Erikának! Sok sikert kívánunk az országos döntőben!

ÖKO-iskola

Digitális fejlesztés a Karcagi Tankerületi Központban

„Digitális fejlesztés a Karcagi Tankerületi Központban” EFOP-3.2.3-17-2017-00012 pályázat keretében a pedagógus munkatársak által megszerzett informatikai kompetenciákat a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészet Kiskulcsosi Áltatalános Iskolában a teljes oktatási folyamatban kívánjuk alkalmazni.

Szeretnénk, hogy a műszaki, természettudományos területek hangsúlyt kapjanak, ezért elsősorban a matematika területén szeretnénk továbblépni, oktatási módszereinket és egyben eszközeinket is korszerűsíteni.

A matematikai megismerés támogatása területén kitűzött céljaink:

 • a matematika tantárgy népszerűségének növelése,
 • a matematika élményszerű megismerésének, elsajátításának támogatása, digitális kompetenciák fejlődése,
 • a műszaki tudományok iránti érdeklődés felkeltése, tanulmányi eredmények javulása.


Matematikai megismerés támogató módszerek

A matematika tanítás fő elemei: a megfigyelés, mérés, logikai összefüggések megkeresése, indukció, dedukció, variáció, tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés, felfedező tanulás, gyakorlatorientáltság, tudás, ismeret elmélyítése, kreativitás fejlesztése.

A program keretein belül minden évfolyam matematika tantárgyában (a geometriában, az algebrában, a táblázatkészítésben, a grafikus ábrázolásban, a statisztikában és az analízisben) történik a megvalósítás.

A program keretein belül 1-8. évfolyam matematika tantárgyában alapkészségek digitális módszerekkel történő fejlesztése történik. A fent említett tevékenységek minél intenzívebb alkalmazásához a digitális eszközök használata szinte már elengedhetetlen, hatékonysága pedig kétségbevonhatatlan. A tanórák 40 százalékában interaktív, digitális tartalom megvalósítása történik. A megvalósított tananyaghoz digitális óravázlat, interaktív anyag, illetve megoldókulcs készül. A használható alkalmazások lehetőségeinek bemutatása, illetve a munkaformákra tett javaslat is megjelenik a tartalmakban. Az értékelés lehetőségeinek bemutatása kiemelt figyelmet kap az óratervek során.

A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók esetében is fejlődik a digitális írástudás, kompetencia. Digitális tananyagok elérési lehetőségének biztosítása által a pedagógusok érdeklődésének felkeltése történik. A diákok életkori sajátosságaihoz alakított interaktív tananyagok, feladatlapok készülnek.

A digitális eszközök használata fontos feladat, melyet indokolttá tesz, hogy:

 • megfelelően motivál,
 • erősíti a tevékenységközpontú munkaformát,
 • kollaboratív tanulásra ad lehetőséget,
 • lehetőséget ad a kooperatív technikák minél szélesebb körű alkalmazására, segítségével többféle kompetencia fejleszthető,
 • támogatja a hatékony tanulási technikák megismerését és elsajátítását,
 • a digitális készségek jól hasznosíthatók a munka világában, csökkentik a digitális leszakadást.

1-4. évfolyamon cél:

 • alapkészségek digitális módszerekkel történő fejlesztése;
 • digitális eszközök alapszintű használata.

 
5-8. évfolyamon cél:

 

 • kompetenciafejlesztés digitális eszközökkel;
 • digitális írástudás;
 • hatékony információkeresés;
 • rendszerezés digitális eszközhasználattal;
 • az informatika oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használatorientált megjelenése;
 • digitális tér, internethasználat biztonságossá fejlesztése.

Beszerzésre kerülő eszközök:

 • Interaktív felület 70”     4 db
 • Epson EB-U05 FHD projektor    4 db
 • Interaktív kijelző 70”    1 db
 • PC modul az interaktív kijelzőhöz    1 db
 • Laptop    1 db
 • Tablet    52 db
 • Tablet tároló / töltő    1 db
 • Router    2 db
 • NetSupport DNA EDU Pack B szoftver licensz     38 db
 • Adobe Acrobat DC Pro szoftver licensz    14 db
 • ESET Endpoint Antivirus Business Edition szoftver licensz    36 db

Futóné Szabó Margit

tagintézmény-vezető

 

Az Idegen Nyelvi Mérés eredményei

Oldalak